Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Daenen

Steenweg op Gelrode 46

3110 Rotselaar

Hoofdapotheker: Kristien Daenen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0462 332 187

Machtigingsnummer APB: 261902

Telefoonnummer: 016 58 08 55

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.